W artykule przedstawię, jak zintegrować silnik karnisza elektrycznego Mio Decor mMotion Comfort 90 z Home Assistant. Wykorzystam w tym celu moduł Shelly 2.5. Moduł ten w zależności od tego, jak mamy poprowadzone przewody elektryczne w domu, możemy umieścić w puszcze elektrycznej z włącznikiem, w rozdzielni lub w puszcze w okolicy silnika elektrycznego.

Uwaga 1

Przedstawiona instrukcja dotyczy mieszkań z instalacją elektryczną w układzie TN-S, tzn. posiada prawidłowo rozdzielone przewody fazowy L, neutralny N oraz ochronny PE. Instalacja ta powinna dodatkowo mieć odpowiednie zabezpieczenia nadprądowe oraz różnicowoprądowe. Jeśli nie masz odpowiednich umiejętności, podłączenie powinien wykonać specjalista.

Uwaga 2

Zdarza się, że w gniazdku elektrycznym przewody fazowy L i neutralny N są zamienione miejscami. Przed podłączeniem z silnikiem oraz modułem Shelly należy upewnić się, który przewód jest fazowy, a który neutralny. Jeśli nie masz pewności, zwróć się do specjalisty.

Kolory przewodów silnika Mio Decor Comfort 90

  • Żółty – ochronny.
  • Niebieski – neutralny.
  • Czerwony – fazowy.
  • Brązowy i czarny – podanie fazy na jeden z nich powoduje ruch silnika w jednym kierunku.

Podłączenie bez użycia modułu Shelly

Na pierwszych dwóch przykładach przedstawię podstawowe podłączenie silnika do karniszy bez użycia modułów Shelly. Poza tradycyjnym ściennym włącznikiem do sterowania karniszem możemy wykorzystać pilot RF albo Touch Motion – ruch przez pociągnięcie zasłony.

  • Podłączenie silnika do zasilania
  • Podłączenie silnika do zasilania oraz przełącznika

(podwójny przełącznik monostabilny)

Nie widać tego dokładnie na zdjęciu, ale przewód brązowy i czarny z silnika wchodzą do dwóch osobnych złączek. Do każdej z nich wchodzi też po jednym przewodzie z włącznika ściennego.

Podłączenie z wykorzystaniem Shelly 2.5

W tym miejscu zaczyna się opis czynności, które należy zrobić, aby zintegrować karnisz elektryczny z systemem Home Assistant. W tym celu wykonamy odpowiednie podłączenie elektryczne, następnie skonfigurujemy Shelly 2.5 jako roletę/karnisz, a na koniec dodamy go do Home Assistant.

  • Podłączenie silnika do zasilania oraz do Shelly 2.5
  • Podłączenie silnika do zasilania, Shelly 2.5 oraz do przełącznika

(podwójny przełącznik monostabilny)

Konfiguracja Shelly 2.5

Poniższy artykuł pokazuje krok po kroku, co należy wykonać, aby dodać Shelly 2.5 do domowej sieci lokalnej, skonfigurować je do sterowania karniszami oraz jak dodać opisywany moduł do Home Assistant, korzystając z dodatku ShellyForHASS. Zapraszam do lektury.

Karta do sterowania karniszami w Home Assistant