Zaczęła działać usługa przechowywania danych z satelitów wykorzystywanych w programie Copernicus Sentinels: dane udostępniane przez Europejską Agencję Kosmiczną będą po raz pierwszy w Europie utrwalane na nośnikach optycznych i dostępne przez wiele dziesiątek lat. 

Firma Exprivia, współpracując z Sony, będzie przez najbliższych 18 miesięcy świadczyć usługę długoterminowego przetwarzania danych z satelitów wykorzystywanych we wspólnym programie Unii Europejskiej i Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) o nazwie Copernicus Sentinels.

Firma Exprivia wygrała rozpisany przez ESA międzynarodowy przetarg na system do długookresowej archiwizacji danych (LTA) z par satelitów Sentinel 1, 2 i 3. Satelity te monitorują środowisko lądowe i morskie oraz powierzchnie lądów i ich ruchy. Dostarczają informacji o skażeniach, zmianach klimatu i ekosystemach, wspomagają też planowanie pomocy humanitarnej w sytuacjach kryzysowych.

W pionierskim systemie archiwizacji nieprzetworzonych danych — pobieranych bezpośrednio z satelity — po raz pierwszy w Europie wykorzystane zostaną nowe nośniki optyczne ODA GEN3. Są one oparte na technologii Sony Optical Disc Archive 3. generacji, przeznaczonej do długotrwałej archiwizacji w segmencie Big Data. Dzięki ODA olbrzymie ilości danych (ponad 8 petabajtów do końca 2021 r.) pochodzących z obserwacji Ziemi będą przez następnych 100 lat przechowywane w wydajniejszych i trwalszych urządzeniach niż tradycyjne nośniki magnetyczne. Po przetworzeniu na wyższych poziomach dane te będą nieodpłatnie udostępniane zainteresowanym obywatelom, podmiotom publicznym i prywatnym (między innymi instytutom badawczym, wojsku i władzom państwowym) oraz upoważnionym firmom.

Usługa LTA, opracowana pierwotnie przez włoską firmę na potrzeby lotnictwa i oparta na technologii optycznej, rejestruje każdego dnia około jednego terabajta danych dostarczanych z każdego satelity przez europejskie ośrodki „gromadzenia i przetwarzania”, generuje z nich metadane i zapisuje je online, near-line i off-line. Rozwiązanie zaproponowane przez firmę Exprivia pozwoli na katalogowanie, sprawdzanie i indeksowanie danych, gwarantując ich utrwalenie i możliwość użycia w przyszłości. Po raz pierwszy ESA powierza przechowywanie danych zewnętrznej firmie, która zapewni szybkie i dokładne utrwalenie gromadzonych danych oraz okresową kontrolę ich dostępności.

Nieprzetworzone dane gromadzone przez satelity Copernicus mają fundamentalne znaczenie jako źródło wszelkiego rodzaju informacji o naszej planecie — mówi Roberto Medri, dyrektor działu Digital Factory, Defence & Aerospace w firmie Exprivia. — W połączeniu z technologią ODA firmy Sony rozwiązanie opracowane przez firmę Exprivia gwarantuje niezawodność i bezpieczeństwo. W najbliższych dekadach przyczyni się ono do pogłębienia wiedzy z takich dziedzin jak środowisko, geologia, meteorologia i zjawiska atmosferyczne. Dzięki temu nowemu podejściu przyszłe pokolenia zyskają bezpłatny dostęp do informacji przydatnych do ochrony Ziemi. Zastosowania tej technologii rozszerzają się z badań kosmicznych na sektor IT, na przykład ochronę niejednorodnych baz danych w przemyśle, służbie zdrowia, administracji publicznej i bankowości.

Sony dołączyło do zespołu realizującego ten prestiżowy projekt, wnosząc nowatorskie podejście do ochrony danych.

W 2012 r., po przeszło 30 latach prac, dział badawczo-rozwojowy Sony wprowadził system Optical Disc Archive (ODA), przeznaczony do długoterminowej archiwizacji — mówi Benito Manlio Mari, kierownik sprzedaży w oddziale krajowym Sony Professional Solutions Europe. — Rozwiązanie ODA, oparte na technologii optycznej, od razu przyjęło się na rynku, co wynika z szeregu jego niepowtarzalnych właściwości, takich jak bardzo duża niezawodność, strategie ochrony i bezpośredni dostęp do danych.

Obecnie na rynku dostępna jest już trzecia generacja rozwiązania ODA, z nośnikami WORM o pojemności 5,5 TB umożliwiającymi odczyt z prędkością do 3 Gb/s i zapis z prędkością do 1,5 Gb/s.

ODA pozwala przechowywać zapisane dane przez 100 lat, wykazuje wysoką odporność na czynniki środowiskowe, a w porównaniu z innymi nośnikami fizycznymi odznacza się najwyższą przewidywaną odtwarzalnością w relacji do rozwoju generacji technologii optycznych — mówi Valter Corda, menedżer produktu w dziale Sony Professional Solutions Europe. — Co więcej, w przypadku ODA przejście na platformę nowej generacji nie wiąże się z koniecznością odczytu danych, przez co koszty eksploatacji są znacznie niższe niż w rozwiązaniach opartych na taśmach magnetycznych lub dyskach twardych.

Sony chce podziękować firmie Exprivia za jej wkład w projekt, nie tylko w aspekcie wdrożenia technologii, osiągniętej poprzez wyraźny nacisk na integrację systemu ODA, lecz także zrównoważonego rozwoju, stanowiącego element tożsamości Sony — dodaje Alfredo Donadei, menedżer ds. sprzedaży w Sony Professional Solutions Europe.

Oprócz SONY strategicznymi partnerami firmy Exprivia były dwa inne podmioty: firma Retelit, która dostarczyła infrastrukturę chmurową do przetwarzania dużych ilości danych do archiwizacji, oraz lokalny operator telekomunikacyjny Mandarin | Open Hub Med, zarządzający usługami kolokacji i wymianą ruchu IP w Open Hub Med Data Center.

Źródło i zdjęcia: Informacja Prasowa


Kompletnie zwariowany na punkcie smart. Jeśli tylko pojawi się coś nowego, to koniecznie musi to dostać w swoje ręce i przetestować. Lubi rozwiązania, które się sprawdzają, i nie znosi bezużytecznych gadżetów. Jego marzeniem jest zbudować najlepszy portal z obszaru smart w Polsce (a później na świecie i Marsie w 2025).

Polska grupa Smart Home by SmartMe

Polska grupa Xiaomi by SmartMe

Promocje SmartMe

Powiązane posty

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *