Aqara, dostawca inteligentnych produktów domowych, ogłosił swoje zaangażowanie w Matter, nowy standard łączności dla urządzeń IoT. Firma planuje dostarczać konsumentom na całym świecie różnorodne produkty zgodne z Matter. W pierwszym kroku Aqara zintegruje Matter ze swoimi istniejącymi hubami – Aqara M1S i M2 – poprzez aktualizację oprogramowania (OTA). Zaktualizowane koncentratory Aqara M2 i M1S umożliwią niektórym nowym i istniejącym urządzeniom podrzędnym Aqara kompatybilność z Matter.

Pierwszymi urządzeniami podrzędnymi Aqara zgodnymi z Matter będą najnowsze czujniki, przełączniki ścienne i inteligentne wtyczki. Integracja Matter nie zakłóci obecnych inteligentnych domów Aqara, ponieważ użytkownicy będą nadal cieszyć się tymi samymi funkcjami i zaletami istniejących urządzeń Aqara Zigbee.

Matter, wcześniej znany jako Project CHIP (Connected Home over IP), to nowy, otwarty i bezpieczny standard łączności dla urządzeń IoT. Aqara podziela wizję Matter dotyczącą ujednolicenia języka dla branży IoT w celu poprawy doświadczeń konsumentów w inteligentnym domu. Firma jest częścią społeczności Matter obejmującej ponad 200 globalnych firm, których wspólnym celem jest zwiększenie interoperacyjności między urządzeniami, markami i systemami IoT oraz zwiększenie popularności inteligentnego domu na całym świecie.

Aktualizacja OTA dla koncentratorów Aqara M2 i M1S będzie dostępna wkrótce po wdrożeniu Matter. Według Connectivity Standards Alliance (CSA), program certyfikacji Matter i pierwsze urządzenia z certyfikatem Matter mają być dostępne w pierwszej połowie 2022 roku. Jako część grupy roboczej Matter, Aqara aktywnie monitoruje najnowsze osiągnięcia Matter i specyfikacje, aby zapewnić bezproblemową premierę w przyszłym roku.

* Niektóre produkty Aqara mogą nie być kompatybilne z Matter ze względu na brak obsługi Matter dla określonych typów urządzeń.

Źródło i zdjęcia: Informacja Prasowa

Polska grupa Smart Home by SmartMe

Polska grupa Xiaomi by SmartMe

Promocje SmartMe

Powiązane posty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *